Integritetspolicy

Kontakta oss

Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy har vi tagit fram för att vi värnar om din integritet.

Täby Finmekaniska AB behandlar personuppgifter enligt gällande dataskyddsförordning (GDPR).
Denna integritetspolicy beskriver hur Täby Finmekaniska AB behandlar dina personuppgifter.
Vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och du har alltid rätt att kontakta oss
för att få reda på vilka personuppgifter vi har registrerade på dig.
Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy och besöka datainspektionen
www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

 

Personuppgiftsansvarig

Täby Finmekaniska AB, org.nr: 559026-3587, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter bolaget
samlar in och behandlar, och ansvarar för att sådan behandling sker med respekt och i enlighet
med gällande lagstiftning.


När samlar vi in personuppgifter om dig och varför behandlas dina personuppgifter?
Täby Finmekaniska AB samlar in personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som lämnas till
oss från andra personer.

Täby Finmekaniska AB kan behandla dina personuppgifter för att administrera och hantera t. ex:

  • Ansökningar om uppdrag
  • Förfrågningar om våra tjänster
  • Nyhetsbrev till Kunder med avtal
  • Ansökningshandlingar till utlysta tjänster

 

Vilka uppgifter behandlas?

Personuppgifter kan vara:

  • namn
  • telefonnummer
  • e-postadress och/eller annan information som i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Täby Finmekaniska AB och ibland av Täby Finmekaniska AB:s

olika tjänsteleverantörer.
Exempel på tjänsteleverantör är:
IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra
IT-lösningar). Vi lämnar inte ut personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av
lagstiftning eller myndighetsbeslut.

 

Överföring till tredje land

Täby Finmekaniska AB överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta
särskilt anges i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

 

Hur länge sparar Täby Finmekaniska AB uppgifter om dig?

Handlingar sparas inte längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka
personuppgifterna används.

 

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära ett registerutdrag med
information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig.
Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn
och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt
person.


Begäran om registerutdrag skickas till:
Täby Finmekaniska AB
Fabriksvägen 7
186 22 VALLENTUNA
E-post: info@tabyfinmek.se

 

Rätt till rättelse

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dem
rättade av oss.

 

Rätt till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter.
Vid en sådan begäran gör Täby Finmekaniska AB en prövning om det finns skäl för att radera
personuppgifterna.

 

Rätt att lämna klagomål till Datainspektionen

Om du anser att vi bryter mot reglerna för personuppgiftsbehandling har du rätt att lämna

klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Kontaktinformation

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att
kontakta oss på följande adress:


Täby Finmekaniska AB
Fabriksvägen 7
186 22 VALLENTUNA
E-post: info@tabyfinmek.se


Dan Blüme
Personuppgiftsansvarig och VD